RSVTI | RSVTI Bucuresti | Autorizare ISCIR | Instalatii sub presiune | Instalatii de ridicat

Instalatii autorizate ISCIR

Smart_Parking.png

Certificat autorizare ISCIR

autorizare-iscir

 RSVTI ,Servicii operator RSVTI ISCIR, Autorizare ISCIR ,Consultanta Tehnica ISCIR, Verificari Tehnice Periodice (VTP), Verificari Tehnice in utilizare (VTU) , aviz RADTP , pentru :

INSTALATII MECANICE SUB PRESIUNE IMSP  

 1. cazane de abur,de apa calda sau fierbinte si similare
 2. recipiente care lucreaza sub presiune (compresor )
 3. conducte pentru fluide sub presiune

INSTALATII DE RIDICAT IR  

 1. macarale
 2. mecanisme de ridicat
 3. stivuitoare
 4. nacele si platforme autoridicatoare
 5. elevatoare pentru vehicule
 6. ascensoare (lift)
 7. instalatii de transport pe cablu
 8. telecabine , telegondole , telescaune , teleschiuri , teleferice
 9. cabluri,lanturi,benzi,funii,carlige si elemente de legare si prindere a sarcinii utilizate la IR
 10. instalatii de transport pe plan inclinat
 11. trape de scena,trape de decoruri si instalatii de cortina
 12. instalatii si echipamente montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si a spatiilor de joaca
 13. Sisteme de parcare automatizate
 14. Trotuare si scari rulante

DISPOZITIVELE de siguranta pentru instalatiile / echipamentele IMSP si IR

Obligatii sau responsabilitati specifice RSVTI (Operator Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor ) care vor raspunde fata de societatea cu care au contract de munca, precum si in fata organelor de control ale statului de:

a) Identificare si inregistrare de echipamente / instalatii din domeniul ISCIR aflate in locatiile Beneficiarului, precum si transmiterea acestor date spre inregistrare la inspectia teritoriala ISCIR de care acesta apartine;

b) Supraveghere efectuare ,in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice-Colectia ISCIR, a operatiilor de montare ,instalare, punere in functiune, exploatare, intretinere,verificare, reparare, scoatere din uz in vederea conservarii sau casarii a instalatiilor / echipamentelor din domeniul ISCIR sau a unor  componente ale acestor instalatii / echipamente aflate in evidenta Beneficiarului,numai de catre persone juridice autorizate de ISCIR.

c) Instruire ,supraveghere si indrumare personal / operatori de deservire a instalatiilor / echipamentelor sub incidenta ISCIR in vederea exploatarii corecte si legale,in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice-Colectia ISCIR si informarea in scris a Beneficiarului in cazul constatarii nerespectarii regimului de folosire a lor .

d) Instruire,examinare si prelungire de autorizatii ale operatorilor de deservire a instalatiilor / echipamentelor sub incidenta ISCIR in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice-Colectia ISCIR si cu legislatia in vigoare.

e)Intocmire inregistrari aferente procesului de instruire,examinare si autorizare de personal ,dupa caz,in  ceea ce priveste respectarea prevederilor Prescriptiilor Tehnice Colectia ISCIR de exploatare a Instalatiilor / echipamentelor in conditii de deplina siguranta.  

  f)Verificare existenta instructiuni de utilizare ale fiecarui echipament / fiecarei instalatii ,intocmire sau reactualizare, dupa caz.

g) Anuntare telefonic si/sau in scris, in maximum 8 ore de la data luarii la cunostinta, a inspectiei teritoriale ISCIR competente, despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalatiile din evidenta Beneficiarului;

h) Informare in scris a Beneficiarului asupra necesitatii luarii urgente a tuturor masurilor necesare in vederea efectuarii unor revizii sau verificari la termenele scadente sau asupra necesitatii opririi instalatiilor si echipamentelor ISCIR in vederea efectuarii unor operatii de intretinere , inlocuire de piese sau reparatii atunci cand se constata o neconformitate in functionarea in conditii de siguranta a acestora ;

i) Inregistrare evidenta instalatiilor / echipamentelor intr-un registru, si urmarirea efectuarii verificarilor tehnice oficiale, fara de care acestea nu pot functiona;

j) Urmarirea pregatirii instalatiilor / echipamentelor pentru verificari tehnice oficiale si participarea activa la efectuarea acestora;

k) Urmarirea realizarii in termen a dispozitiilor date prin procese-verbale de verificare tehnica, examinarea in mod regulat a Registrului de Evidenta a Supravegherii functionarii echipamentelor / instalatiilor si luarea masurilor pentru remedierea imediata a defectelor semnalate;

 l) Interzicerea manevrarii instalatiilor/echipamentelor de catre persoane neautorizate, atunci cand au cunostinta de acest lucru.